Elke 4 jaar wordt het Spoorbeeld opgesteld. Een vormgevingsbeleid dat alle betrokken partijen rondom het spoor dezelfde kant op laat kijken. Denk hierbij aan stationseigenaren, opdrachtgevers, exploitanten en concessiehouders tot ontwerpers, gebruikers, overheden en de traditionele spoorpartners Prorail en NS.


Ontwerpbureau Lava uit Amsterdam is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de nieuwe visuele identiteit, en de interactie van de nieuwe publicatie. Die laatste is sinds 2011 van een gedrukte overgegaan in een digitale publicatie.


Modulaire systeem past goed bij de opdracht

Lava staat bekend om zijn identiteiten met modulaire systemen, zoals ze bijvoorbeeld eerder al deden voor IDTV media, De Balie en het Moscow Design Museum. Hoewel het geheel niet vernieuwend of baanbrekend is, voelt het wel alsof de modulaire aanpak perfect bij de aard van deze opdracht past.

Ervaring leert dat het samenwerken met grote, logge partijen een flinke druk kunnen leggen op het resultaat. Desondanks is Lava er wat mij betreft in geslaagd om op bepaalde plaatsen een bloeiende identiteit neer te zetten. Deze werkt vooral goed bij de publicaties, waar de modulaire elementen op meerdere interessante manieren toegepast worden.


Klinische en nette online omgeving

De website laat voor mijn gevoel echter een paar steken liggen. Er is een klinisch en nette online omgeving gecreëerd waar inhoudelijk vast niets mis mee is, maar die nogal saai oogt. Zeker omdat de stijlelementen die de identiteit in print zijn eigenheid geven, niet terugkomen online. Ik had graag grote rode kleurvlakken, modulaire elementen en meer uitgesproken typografie teruggezien.

Binnen de starre opdracht de creatieve uitdaging zoeken

Hoewel de insteek van deze website anders is, voelt de identiteit en boldheid van Unseen Amsterdam overeenkomstig met die van het Spoorbeeld. Hen is het wat mij betreft echter online beter gelukt de combinatie van beeld en tekst te benutten om tot een spannender geheel te komen.

Geheid heeft het met de starre opdracht te maken, maar het is altijd de uitdaging van de (online) ontwerper om binnen die beperkingen toch de creatieve uitdaging op te zoeken. Ik ben benieuwd wat jullie van de identiteit vinden!

» Spoorbeeld

Thomas Moes

Thomas Moes is naast mede-oprichter en editor ook designer van Fontanel Magazine en Fontanel Jobs. Daarnaast is hij freelance interactive designer voor o.a. de NOS.