BLEND is back. Een nieuwe hoofdredacteur en art director hebben het blad een nieuwe plek op de plank gegeven én in een nieuw jasje gegoten. Zowel Perre van den Brink (hoofdredacteur) als Joachim Baan (art director / eigenaar Another Company) geven je inzicht in het probleem van de oude BLEND, de uitdagingen, de oplossingen en waar het volgens hen in de toekomst naar toe gaat.

Fontanel wilde de kat uit de boom kijken en heeft gewacht op twee BLEND Paper uitgaves en een BLEND Magazine uitgave, zodat de toepassingen van de nieuwe visuele stijl beter naar voren komen. Het woord is aan Joachim en Perre.

Blend schetsen

vlnr: de oude Blend cover, eerste schetsen van Joachim Baan en de nieuwe Blend Paper cover


De verandering

JOACHIM
In 1 van de eerste gesprekken tussen BLEND en mij kwam naar voren dat ze liever niet wilden dat er typografie over beeld liep. Uit dat idee heb ik het logo en de cover gemaakt. Dus wel een mix van elementen maar dan meer als lagen over elkaar heen dan door elkaar heen. Dat is precies het verschil met het oude logo. In het oude logo zaten verschillende soorten lettertypes. Het nieuwe logo is 1 typo, waarin wel een soort mix zit tussen verschillende tijden. Het heeft bijvoorbeeld iets van de jaren ’30 in zich, maar is tegelijkertijd heel modern.

Het coverconcept vormde uiteindelijk ook de basis voor de rest van de vormgeving. Wel een clash, dus bijvoorbeeld italic sans in de koppen versus een klassieke schreef in de tekst, maar niet letterlijk door elkaar heen.

PERRE
Wat ik zelf graag wilde veranderen aan de BLEND was dat ik het toegankelijker wilde maken. Het mocht van mij wat frisser en minder elitair. Ik wilde redactioneel diezelfde verandering maken. Wat mij betreft kan een serieuze modeserie prima naast wat cartoons van Gummbah staan. Dat redactionele contrast wilde ik ook graag in de vormgeving terug laten komen. Onze visies qua wat we wilden veranderen lagen heel erg op 1 lijn zodat het proces vrij soepel is verlopen.

Het was ook fijn dat we Veronique de Koning er bij hadden. Joachim ontdekte haar tijdens een BLEND New Talent Night, waarna we hebben gevraagd of ze de vormgeving op zich wilde nemen als de nieuwe huisstijl stond, zodat Joachim zich meer kon concentreren op de rol van art director.

de index pagina van Blend Magazine

De index pagina van de nieuwe Blend Magazine.


Het resultaat

de nieuwe Blend Magazine

De nieuwe Blend Magazine, een 300 pagina tellende glossy.

PERRE
De reden dat we een re-styling gingen doen lag in het feit dat we de BLEND hebben gesplitst in 2 uitgave’s. De BLEND Paper, bedoeld voor de Nederlandse markt, komt 6 x per jaar uit. Hiervoor hebben we gekozen voor een tabloid krant om ‘m toegankelijker te maken en de oplage zo te verhogen. De internationale BLEND komt iedere 3 maanden uit, als glossy van 300 pagina’s. We positioneren deze uitgave iets hoger.

JOACHIM
Qua vormgeving zijn de verschillen tussen de 2 uitgave’s subtiel. Het voornaamste verschil zit ‘m in de content. Door de hogere positionering van het Magazine zijn de features langer dan in de BLEND Paper. Dit levert visueel gezien al een ander beeld op. Bovendien is er daardoor letterlijk meer ruimte voor vormgeving.


PERRE
Een goed voorbeeld hiervan zijn de reportages. Ik wil minimaal 1 reportage per internationale uitgave, om ons te onderscheiden van andere internationale bladen, die zich voornamelijk op mode richten. Voor de eerste uitgave is dit een fotoreportage + verhaal van Isabella Rozendaal, een fotograaf die een jachtopleidig heeft gedaan en helemaal opgaat in de wereld van het jagen.

JOACHIM
We hebben hiervoor een zwarte achtergrond gebruikt, zodat de reportage bijna een soort mag-in-mag gevoel krijgt. Hij heeft ook een aparte paginanummering. Op die manier hebben we getracht in verschillende soorten features verschillende beeldtaal te gebruiken.Als je 1 element moet kiezen dat de basis van de re-styling goed weergeeft dan is het de cover. Die legt eigenlijk alles uit. Een gelaagde BLEND van verschillende elementen.


Blend in de toekomst

PERRE
We opereren in een segment waar print media nog heel relevant is. Desondanks zal de site uiteraard een steeds belangrijkere rol gaan spelen. We zijn onlangs op Engels overgeschakeld omdat de site een belangrijke marketing-tool is voor de internationale uitgave. Ook hebben we de site opnieuw ingedeeld. We hebben gekozen voor 2 kolommen. De linker-kolom is de blog die we op de oude site ook hadden. In de rechter-kolom staat content die refereert naar de inhoud van het blad dat op dat moment in de winkel ligt. Ik geloof persoonlijk niet in ‘lees meer op de site’ of ‘lees meer in het blad’. Het zijn dus features over dezelfde onderwerpen, met een andere insteek. Bijvoorbeeld de 3 favoriete Youtube filmpjes van een persoon waarmee een interview in het blad staat.

Onlangs hebben we een zeer interessant gesprek met Apple gehad over de iPad en de toekomst van publishing. Ik denk dat het voor een titel als de onze belangrijk is om het hoofd koel te houden en niet als een kip zonder kop pdf’s in een iPad App te knallen.

Het is veel belangrijker om eerste te gaan nadenken over wat de iPad, of andere tablets met ons business-model doen en in hoeverre het content-wise nieuwe mogelijkheden biedt. We gaan hier dus zeker mee aan de slag maar het zal niet zo zijn dat we bij de volgende uitgave al klaar zijn voor de iPad.

JOACHIM
Wat ik persoonlijk een hele spannende ontwikkeling vind, is die van online naar print. Steeds vaker maken print media gebruik van bloggers en andere mensen uit de online media. Dit doet BLEND ook door met visuele columns te komen van mensen als jjjjound en Them Thangs.

Time after Time

Spread uit Blend Magazine

BlendFontanel geeft je 50% korting op een Blend abonnement

Stuur een mailtje naar Blend met in het onderwerp “BLEND x Fontanel” en betaal in plaats van €44,95, maar €22,50 voor één jaar lang Blend (10 uitgaven: 6x BLEND Paper en 4x BLEND Magazine).

» Mail!