Het tweede Fontanel Young Talent is al veelbesproken rondom haar afstudeerwerk 'The Spectacle of the Tragedy’: ze staat op de voorpagina van de grootste tabloid van Duitsland en wordt gebeld door mensen uit Portugal en Italië voor interviews.

Noortje van Eekelen studeerde af als Master Graphic Design aan het Sandberg Instituut Amsterdam. Noortje vertelt over haar afstuderen, hoe ze terugkijkt op haar opleiding en de alle wereldwijde positieve reacties op haar afstudeerproject.

Fontanel Finals.nl


Vertel eens wat over je afstudeerwerk

The Spectacle of the Tragedy vertelt een visueel verhaal over de leiders die betrokken zijn bij de eurocrisis. Het laat ons zien wat er gebeurt achter hun politieke glimlach en geeft ons een inzicht in hun onverantwoordelijke gedrag. De euro is opgezet om landen te binden, maar vandaag de dag lijkt het landen juist uit elkaar te drijven. Sterke landen willen niet betalen voor de zwakkere landen in het Zuiden. Onze Europese leiders proberen een economisch en politiek uniform systeem te garanderen. Voor hen lijkt dit de beste manier om Europees vertrouwen te creëren en de economische motor draaiende te houden. De huidige politieke elite slaagt er echter niet in om de burgers te betrekken in hun onduidelijke systeem en ze realiseert zich niet met wat voor vuur ze speelt.

Voor het project heb ik beelden en nieuwsartikelen over de financiële crisis verzameld en opnieuw gerangschikt in een database die zich presenteert als een website. De website is een compilatie van informatie over de 'Europese Show’ en haar 'hoofdrolspelers’. Tegelijkertijd vertelt het een verhaal van de onmiskenbare neergang van de euro als gevolg van onduidelijke financiële transacties en menselijk falen.Wat hoop je over een jaar te doen?

Dat zal een combinatie zijn van ontwerpen en lesgeven. Daarnaast ben ik per september een dag per week werkzaam aan het Sandberg Instituut, voornamelijk voor redactionele en administratieve werkzaamheden. Tevens wil ik het project “The Spectacle of the Tragedy” versterken tot een kritisch journalistiek platform en uitbreiden met dagelijkse updates en nieuwe content.Hoe kijk je terug op de opleiding?

Het Sandberg Instituut is een geweldige opleiding waarbij ik de gelegenheid heb gekregen mijzelf te ontwikkelen op gebied van design en onderzoek.
De benadering van mijn projecten is doorgaans journalistiek, redactioneel en verbonden aan (sociaal betrokken) actualiteiten. Het Sandberg Instituut was voor mij de juiste omgeving om deze eigenschappen context en fundament te geven. Het programma is bijzonder rijk en inspirerend, tegelijkertijd is het erg belangrijk dat je als student eigen doelen stelt om een ontwikkeling door te maken en kunt motiveren wat je wilt doen tijdens een periode aan het Sandberg Instituut.

Wat/wie heeft je op de been gehouden tijdens je afstudeertijd?

Persoonlijk denk ik dat als je een omgeving creëert die bij je past en werkt aan projecten vanuit een oprechte interesse, er 'vanzelfsprekend’ de drijfveren en energie ontstaan voor het doorlopen van een afstudeerperiode.Uit welk moment haalde jij de meeste voldoening?

Uit het moment dat ik ontdekte dat mijn project wereldwijd door verschillende mensen werd herkend en bevestigd. Vooral in het buitenland wordt het project door massa’s (online) kranten en websites opgepikt. Ook op Twitter, Facebook en Tumblr is een explosie uitgebarsten. Het project wordt erg positief ontvangen en het bezoekersaantal van de website en alle publiciteit is niet meer bij te houden. Kortom, tijd voor een uitbreiding van de website en meer nieuwe content. The Spectacle of The Tragedy krijgt een vervolg. The (European) show goes on!

» Noortje van Eekelen
» The Spectacle of the Tragedy