Nienke Kersten is Young Talent #5, afgestudeerd aan de KABK, en koos haar afstudeerproject te gebruiken om meer te vertellen en laten zien over haar eigen aandoening Myodesopsie. Wat dat is, lees je het interview met Nienke!

Fontanel Finals.nl


Vertel eens wat over je afstudeerwerk

Al zolang als ik me kan herinneren heb ik last van myodesopsie. En hoewel dat lang niet zo ernstig is als het klinkt, kan ik er soms helemaal gek van worden. Myodesopsie is de term voor de waarneming van eiwitstructuren in de oogvloeistof. Deze eiwitstructuren noemt men floaters, of in het Frans ook wel mouches volantes. Floaters zien eruit als transparante, grijze of zwarte strengen en/of stipjes, waarvan de hoeveelheid en ernst per persoon kunnen verschillen. Ze bewegen in de oogvloeistof en volgen de blik met een lichte vertraging. Als men ze wil bekijken schieten deze floaters echter weg in een ooghoek. Enkel als men staart kan men ze enigszins observeren, omdat ze dan langzaam naar beneden zinken en zo in het zicht komen. Het waarnemen van floaters is een zeer gewoon verschijnsel, en het is vrij onschuldig. Met dit project wil ik mensen bekend maken met het begrip floaters. Het project Float on, Floaters heeft als doel een semi-encyclopedisch antwoord te geven op alle vragen omtrent dit wonderlijke fenomeen. 
Wat hoop je over een jaar te doen?

Over een jaar ben ik hopelijk al enige tijd aan het werk bij een fijn ontwerpbureau waar ik de kans krijg om voor diverse media te ontwerpen, maar waar ik ook als de die hardboekontwerper die ik eigenlijk ben nog aan mijn trekken kom. 
Hoe kijk je terug op de opleiding?

Natuurlijk was mijn studie Grafisch Ontwerpen aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten te Den Haag niet altijd rozengeur en maneschijn, maar als ik er zo op terugkijk denk ik toch vooral: geniaal dat ik vier jaar lang heb kunnen doen wat ik leuk vind, en dat ik er ook nog studiepunten mee heb verdiend! Wat ik daarnaast specifiek aan de Haagse opleiding prettig vond is dat er de nadruk wordt gelegd op typografie en letterontwerpen. Ik kwam vier jaar geleden toelating doen met voornamelijk tekenwerk, en verlaat nu de academie met een fikse typografieverslaving. Prachtig vind ik dat. 

Wat/wie heeft je op de been gehouden tijdens je afstudeertijd?

Liefde voor het vak. En koffie, veel koffie. 
Uit welk moment haalde jij de meeste voldoening?

Wat ik mooi vond om te zien was dat mijn project Float on, Floaters op de eindexamententoonstelling veel verschillende soorten mensen aansprak; ontwerpers bestudeerden het project (logischerwijs) vanwege het ontwerp, maar er waren ook veel mensen bij die interesse toonden in mijn project omdat ze zélf last hebben van floaters. Voor sommigen was het zelfs een openbaring, om zich te realiseren dat ze niet de enigen waren die die vreemde vlekjes voor hun ogen zagen bewegen. Dat mijn project op die manier ook een maatschappelijke functie kreeg, gaf me toch zeker wel voldoening. 

» Nienke Kersten