Dennis van Gaalen, Young Talent #10 en afgestudeerd aan de Willem de Kooning academie, liet zich inspireren door het gebrek aan kennis van de natuur om ons heen, en probeert ons positief te beïnvloeden met “Happy Faces”. Dennis vertelt over zijn project, zijn plannen voor de toekomst en hoe hij terug kijkt op de opleiding.

Fontanel Finals.nl


Vertel eens wat over je afstudeerwerk

Het project Happy Faces is tot stand gekomen op basis van een artikel dat ik in juni 2011 in de Volkskrant las. Hierin las ik namelijk dat de stadsmens anno nu net zo prikkelbaar is als een gestrest proefdier. Betonnen woningen, priemende blikken en gebrek aan groen zou hier met name de oorzaak van zijn. Onderzoek wees gelukkig uit dat de natuur, en zelfs een afbeelding ervan, al genoeg was om deze geprikkelde mens te bedaren.

De ‘Happy faces’ vormen een visuele identiteit voor een top 10 monumentale bomen in Rotterdam. Elke ‘happy face’ dient als een infographic en geeft informatie over de boom die het representeert – 10 bomen, maakt 10 Happy Faces. Gebundeld in boekvorm dienen de Happy Faces als een stadsgids om de bomen te lokaliseren en de informatie te kunnen lezen. Om de bomen in de stad te herkennen staat dan voor elke boom een naambordje met de bijbehorende ‘happy face’ erop.Daarnaast is het geheel vertaald naar interactieve maskers, waarvan er 4 zijn uitgevoerd. Deze dienen als een tastbare verwijzing naar de bomen en weerspiegelen op interactieve wijze de mentale staat van de stadsmens. Door het stokje omhoog te duwen verschijnen de pretoogjes en het ‘groen’. De aanschafprijs van een dergelijk masker zou bijvoorbeeld ten goede komen aan de landelijke bomenstichting. Zo vormt het project een representatie van de ontmoeting tussen boom en mens en draagt zij bij aan het kennen van de positieve betekenis daarvan.Het project is daarmee een goede vertegenwoordigen van de wijze waarop ik mij als vormgever in wil zetten binnen de maatschappij. Vormgeving die op elke schaal een positieve bijdrage levert aan het kennen en hanteren van (onze) betekenis.

Wat hoop je over een jaar te doen?

Het staat nog in de planning om een master-opleiding te gaan volgen, hoogstwaarschijnlijk in Berlijn of Stockholm. Ook hoop ik over een jaar (al) te kunnen spreken over een goed begin van ‘Studio Inherent’ – de studio die ik samen met mijn vriendin aan het opstarten ben.Hoe kijk je terug op de opleiding?

Als een fluctuerend traject, maar zeer positief. De opleiding heeft me goedschiks en kwaadschiks veel inzicht gegeven in wat het betekent om autonoom, conceptueel te denken én om dit toe te passen binnen de praktijk van de vormgeving. Ik heb dit ervaren als een kracht van de Willem de Kooning Academie en het heeft een sterke fundering voor het vormgeverschap opgeleverd.

Wat/wie heeft je op de been gehouden tijdens je afstudeertijd?

Mijn ambitie.Uit welk moment haalde jij de meeste voldoening?

Het afstuderen zelf. Hierin is voor mij een hoop samengekomen van wat ik tijdens de studie onderzocht heb, met name het project Happy Faces is daar een goed voorbeeld van. Ik zie het dan ook als een mooie conclusie van dit studietraject.

» Dennis van Gaalen