Arti Lammert en Roos Haasjes kozen ervoor om samen af te studeren aan de HKU. Zij vertellen over hun idee om een uitgeverij te beginnen: de Lamme Haas. Wat dat preciés is, vertellen Arti en Roos in deze Young Talent #11.

Fontanel Finals.nl


Vertellen eens wat over jullie afstudeerwerk

Het idee uitgeverij de Lamme Haas op te richten ontstond vanuit ambitie maar ook uit frustratie om werk van studenten buiten de muren van de academie te laten treden. Door het werk van de studenten uit te geven via uitgeverij de Lamme Haas wordt het werk uit zijn isolement getrokken. Tijdens de jaren op de academie zijn ons in de loop der tijd dingen gaan opvallen. Studenten komen alléén toelating doen met een portfolio onder de arm en gaan alléén weer weg met onder diezelfde arm een afstudeerproject. Te vaak blijft het werk in de anonimiteit hangen doordat er te weinig gedaan wordt om het werk daadwerkelijk aan de wereld te tonen! Maar waarom er niet vaker een collectief wordt gevormd om samen na het afstuderen met 1 visie een vuist te maken, is ons daarom ook een raadsel. De Lamme Haas wil hier het voortouw in nemen, we willen gezien worden; ook na of juist na het afstuderen. De doelgroep waar wij ons als eerste op willen richten zijn 'alumni’ van kunstacademies en andere jonge creatieven. Net als hen moeten we zelfredzaam worden in de beroepspraktijk. Wij vinden het belangrijk dat al deze goede ideeën en projecten tot zijn recht komen en zichtbaar worden voor een groter publiek. Door zelf te ontwerpen, zelf te printen, zelf de publicaties te binden en zelf te distribueren houden we het betaalbaar, laagdrempelig, en toegankelijk.

Rondom dit initiatief hebben een identiteit ontworpen, met daarnaast een campagne en animatie waarin we ons belangrijkste speerpunt communiceren. Met deze campagne proberen we te zeggen: de Lamme Haas is zichtbaar, helder en toegankelijk. De Lamme Haas wil jonge ontwerpers een platform bieden om spannende publicaties te kunnen maken.

>

Wat hoop je over een jaar te doen?

Het zal een leuke cocktail zijn van verschillende facetten: aan de slag bij een bureau, freelance ontwerpen, een deeltijd studie voor het halen van een onderwijs bevoegdheid. Daarnaast zullen we er alles aan doen om de Lamme Haas 'levend’ te houden. We hopen veel leuke samenwerkingsprojecten aan te kunnen gaan waar we met de zelfde energie en plezier aan werken. Kortom: 'Men kan nooit weten hoe een koe, een Lamme Haas vangt’.

Hoe kijk je terug op de opleiding?

Als een enorme ontwikkeling! Waarin ruimte was voor experiment, inhoudelijke verdieping, een kritische blik en samenwerkingen. Een grote ontwikkeling die we zonder de academie niet hadden kunnen maken. Het was een fijne tijd die we met ook nog eens een heel leuk jaar mochten ervaren.

Wat/wie heeft je op de been gehouden tijdens je afstudeertijd?

Het vertrouwen in de Lamme Haas.Uit welk moment haalde jij de meeste voldoening?

De meeste voldoening halen we uit het feit met een goed idee aan de slag te gaan. De begin fase, het idee en de onderbouwing, daarna gesterkt door positieve geluiden om ons heen. Vervolgens je project gestalte zien krijgen geeft voldoening. Dat is tof! Dan het moment dat alles is opgebouwd en gepresenteerd op de eindexamenexpositie. Een moment dat een fractie voldoening geeft, maar dan ook meteen het besef dat het project de Lamme Haas een aanzet is, nu is het moment om door te pakken! Momenteel zijn we hard aan het werk aan de website, eind augustus is deze online met de eerste publicaties!

» de Lamme Haas