De tiende in de reeks Young Talents die we gespot hebben bij de Kunstacademie Eindexamens 2011 is de 28-jarige Paul Rikken, afgestudeerd als grafisch ontwerper aan de Willem de Kooning Academie Rotterdam. Paul heeft twee projecten: een identiteit voor de IABR, waarbij de stad opnieuw wordt ontdekt. En een ode aan de stad Rotterdam en zijn ontwikkeling in boekvorm.Wat is het achterliggende concept?

Identiteit voor de IABR: Dazzle-painting werd in de Eerste Wereld Oorlog ingezet als camouflage op schepen. Dat werd gedaan om de vijand te verwarren. Deze techniek is geherinterpreteerd en verwerkt in de identiteit voor de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam. Gebouwen worden aangekleed met deze camouflage om weer aandacht te vestigen op bestaande gebouwen binnen de stad. De kijker wordt verward en wakker geschud om weer om zich heen te kijken. Met de vorm “dazzle-painting” wordt er ook een nieuwe stad gecreëerd. Vandaar Making City.

Over het boek LEF: Als je aan Rotterdam denkt dan denk je aan een stad die continue in constructie is maar ook waar continue in destructie is. Het bombardement op Rotterdam op 14 mei 1940 kun je zien als “de grote destructie”. Na de oorlog is men begonnen met de wederopbouw, constructie. Constructie en destructie zijn sindsdien in de stad blijven hangen. Rotterdam is een van de weinige steden, zo niet de enige, die het “lef” heeft om het “oude” af te breken zonder enige weemoed en het te vervangen met iets nieuws.

Wil je er mee verder gaan, en zo ja hoe?

Identiteit voor de IABR: Als ik er verder mee zou willen gaan zou ik best wel eens deze identiteit bij de organisatie van het IABR kunnen aanbieden. Nooit geschoten is altijd mis…

Over het boek LEF: Eigenlijk zou ik dit boek willen omzetten naar een grotere oplage want nu komt het boek ergens in een hoekje te liggen en zal het nooit meer aangeraakt worden. Dat zou zonde zijn.

» Paul Rikken

Paul Rikken
Paul Rikken
Paul Rikken