De vierde in de reeks Young Talents die we gespot hebben bij de Kunstacademie Eindexamens 2011 is de 24-jarige Jeroen Houben, net afgestudeerd als Audiovisueel Vormgever aan de Willem de Kooning academie te Rotterdam. Als eindexamenproject maakte Jeroen de korte film Mix Tape!Wat is het achterliggende concept?

Deze film is een lofzang op de mixtape; de cassettes die we in een recent verleden nog voor elkaar maakten, voordat de digitale playlist deze functie grotendeels overnam. Die modere manier van muziek delen is een mooie stap vooruit, al mist hij natuurlijk een beetje romantiek. Met 'Mix Tape’ heb ik geprobeerd de kracht van een tastbare muziekdrager zoals de cassette te verbeelden. De cassette was jarenlang een toegankelijk middel voor iedereen om creatief te zijn. Het maken van zo’n tape heeft een persoonlijk aspect dat je met een spotify playlist niet zult bereiken. Dat verdiende in mijn ogen een ode.

Wil je er mee verder gaan, en zo ja hoe?

Het cassettebandje als medium vormt een groot deel van mijn jeugd. Als kind heb ik me er jaren creatief mee vermaakt. Uit die herinneringen zou ik nog drie films kunnen maken, maar dat zou vervelend worden. Er is zoveel moois te maken dat ik geen heil zie in twee keer hetzelfde doen. Na deze rustige, atmosferische film met een nostalgisch thema ben ik nu toe aan iets heel anders. Misschien juist iets heel agressiefs en met meer nadruk op dialoog. Ik zou graag een film schrijven met bijvoorbeeld auto’s als thema, juist omdat ik daar vrijwel niets van weet.

Wat doe je over een jaar denk je?

Waar ik zin in heb, hoop ik. Heel ver uitgestippelde toekomstplannen heb ik niet. Daarvoor gebeuren er op dit moment teveel dingen door elkaar. Ik wil mezelf niet te snel conformeren want je weet nooit welke kansen zich morgen voordoen. Maar het ligt voor de hand dat ik over een jaar nog steeds in Amsterdam zit met mijn mediabedrijfje Grote Brokken werkende aan films, videoclips, advertising, muziek, en dat ik daarin hopelijk steeds iets beter word. Dat laatste is wel een voorwaarde. Mijn ambities zijn te groot om te lang stil te staan.

» Check ook de website van Jeroen: Grote Brokken


Thijs Janssen


Thijs Janssen


Thijs Janssen


Thijs Janssen