Afgelopen vrijdag opende in het Graphic Design Museum Breda de tentoonstelling 'Design It Yourself’, ontworpen door onze vrienden van Trapped in Suburbia.

Je zult toch echt naar Breda moeten voor de tentoonstelling, maar een preview in de vorm van foto’s van de opbouw hebben we wel voor je.

Het Graphic Design Museum laat je niet alleen het werk van professionele ontwerpers zien zodat je hier een mening over kunt vormen. De expositie Design It Yourself nodigt iedereen uit een eigen ontwerp te maken. Design It Yourself is een combinatie van magazine ontwerp, stop motion film, animaties en T-shirt design. In de tentoonstelling worden zowel volwassenen als kinderen uitgedaagd om zelf als ontwerper aan de slag te gaan.

Ontwerpers gebruiken hun directe omgeving als inspiratiebron. Nu grafisch ontwerp zich niet meer beperkt tot 2d print materiaal, is een ontwerper in de gelegenheid zijn wildste ideeën uit te voeren. Het uiteindelijke doel is een boodschap op een creatieve manier te verbeelden en zo over te brengen aan andere mensen. Het ontwerpproces vraagt om ruimte voor experiment, een speeltuin. De werkruimte van de meeste ontwerpers bestaat dan ook niet alleen uit een bureau en computer. De speelruimte van de ontwerper wordt begrensd door de eisen van de opdrachtgever en de tijd die beschikbaar is om het ontwerp te maken.

Aan de slag!

Design It Yourself is een speeltuin van verschillende ontwerp toestellen. Als bezoeker kun je ervaren hoe je door een combinatie van analoge en digitale technieken, spelenderwijs, binnen de gestelde deadline een ontwerp voor een opdrachtgever maakt. Vervolgens wordt dit ontwerp ook gepubliceerd in de context van de opdracht.

Voor je aan de slag gaat op de toestellen krijg je eerst een opdracht. Een tijdslimiet bepaalt wanneer het ontwerp klaar moet zijn zodat je ook de tijdsdruk ervaart waaronder een ontwerper vaak werkt.

» Design It Yourself


Je hebt nog tot januari 2012 om de tentoonstelling te gaan bekijken.

» Design It Yourself