Sanne schreef laatst over de toekomstvisie van Microsoft. Bret Victor (ex-Apple ontwerper) maakt daar vakkundig gehakt van door middel van een inspirerend artikel.

» A Brief Rant on the Future of Interaction Design