Volgens Wikipedia verwijst levitatie naar het veronderstelde bovennatuurlijke fenomeen van het omhoog zweven van voorwerpen of levende wezens, zonder dat daar een afdoende wetenschappelijke verklaring voor te geven is. In het geval van de in Tokio wonende fotografe Natsumi Hayashi betekent het dat ze soms wel 100 keer moet springen om de perfect dagelijkse levitatie te bewerkstelligen.

» Today’s Levitation